Please wait......

Choose language: SRPSKI ENGLISH
Address
Dobrinjska 11, 11000 Belgrade
Phone
+381(0)11 3613 409
Professional bodies
Centar za korporativno upravljanje
1. Čupić Vladimir, Atlantic grupa, predsednik
2. Lazarević Vojislav, Addiko banka
3. Čadež Marko, Privredna komora Srbije
4. Šagovnović Dragan, Ekonomski institut Beograd
5. Mihajlović Predrag, Vojvođanska banka
6. Lončar Dragan, Ekonomski fakultet Beograd
7. Petrović Zoran, Raiffeisen Bank
8. Budeč Darko, Buck
9. Drakulić Zoran, Point Group Int

Centar za naučne skupove, konferencije i druge vrste interakcija
1. Atanasijević Jasna, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
2. Malinić Dejan, Ekonomski fakultet Beograd
3. Djurić Draginja, Banca Intesa
4. Marović Boris, profesor emeritus, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
5. Radonjić Petrović Dragijana, MD Solution
6. Kisić Svetlana, UniCredit Bank, predsednik
7. Spasojević Toplica, ITM sistem
8. Carić Slavko, Erste Bank
9. Vučković Vladimir, Fiskalni savet
10. Jakopin Edvard, Geografski fakultet

Komisija za međunarodnu saradnju
1. Vasić Živorad, NBGD Properties
2. Smiljanić Svetlana, WSO
3. Vujović Dušan, FEFA
4. Pitić Goran, FEFA
5. Savić Nebojša, FEFA
6. Vujačić Ivan, Ekonomski fakultet Beograd, predsednik
7. Marchegiani Giorgio, DDOR Novi Sad
8. Vojinović Zoran, konsultant
9. Uzelac Vida, konsultant
10. Ristanović Snežana, Raiffeisen Futura

Komisija za verifikaciju dostignuća ekonomske nauke i struke
1. Bajec  Jurij, Akademija ekonomskih nauka, predsednik
2. Djuričin Dragan, Ekonomski fakultet Beograd
3. Šoškić Dejan, Ekonomski fakultet Beograd
4. Birovljev Jelena, Ekonomski fakultet Subotica
5. Stojanović Boban, Ekonomski fakultet Niš
6. Dabić Stojan, Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta
7. Josifidis Kosta, Ekonomski fakultet Novi Sad
8. Labus Miroljub, Belox
9. Petković Goran, Ekonomski fakultet Beograd
10. Paunović Blagoje, Ekonomski fakultet Beograd
11. Rikalović Gojko, Ekonomski fakultet Beograd
12. Veselinović Petar, Ekonomski fakultet Kragujevac