Please wait......

Choose language: SRPSKI ENGLISH
Address
Dobrinjska 11, 11000 Belgrade
Phone
+381(0)11 3613 409
Awarded students 2017
Dušan Savić, Ekonomski fakultet Beograd
Bojana Ćirić, Ekonomski fakultet Subotica
Mladen Dejanović, Ekonomski fakultet Niš
Dragana Zorić, Ekonomski fakultet Kragujevac
David Blaževski, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju