Please wait......

Choose language: SRPSKI ENGLISH
Address
Dobrinjska 11, 11000 Belgrade
Phone
+381(0)11 3613 409
Awarded students 2018
Ana Petrović, Ekonomski fakultet Beograd
Denis Kušter, Ekonomski fakultet Subotica
Ana Pušica, Ekonomski fakultet Niš
Jovana Simić, Ekonomski fakultet Kragujevac
Željko Jojić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju