Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Bajec Jurij
Akademija ekonomskih nauka
Prof. dr Jurij Bajec je specijalni savetnik u Ekonomskom institutu i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1969. godine, za docenta 1976. godine, a za vanrednog profesora 1982. godine. Redovni profesor postaje 1989. godine. Boravio je na stručnom usavršavanju u Engleskoj (1977. i 1979–1980. godine) na Institutu za razvojne studije Univerziteta Sussex kao naučni saradnik na programu Privredni razvoj i nerazvijenost, kao i u SAD (1984. godine) u poseti univerzitetskim centrima i katedrama za komparativne privredne sisteme. Nastavu iz predmeta Savremeni privredni sistemi izvodi od 1969. godine a Ekonomiju javnog sektora od 2002. godine. Predavao je i na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, Pravno-ekonomskom fakultetu u Novom Sadu i na Univerzitetu Addis Ababa u Etiopiji. U okviru poslediplomskih studija izvodi nastavu na predmetima: Menadžment javnog sektora, Ekonomija razvoja i Politika  konkurentnosti. Član je Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i član Akademije ekonomskih nauka Naučnog društva ekonomista Srbije.

Bio je rukovodilac i član ekspertskih timova koji su radili na pripremi strateških razvojnih dokumenata,ekonomskih reformi i programima restrukturiranja u Srbiji, pored ostalog, koordinator izrade „Postkriznog modela ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020“. Od 2008. do 2012. bio je ekonomski savetnik predsednika Vlade Republike Srbije.

Prof. dr Bajec je učestvovao na brojnim međunarodnim konferencijama i okruglim stolovima u Engleskoj, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Holandiji, Češkoj, Rusiji, Rumuniji, Bugarskoj i Mađarskoj. Autor je šest knjiga, brojnih članaka i drugih tekstova od kojih su neki objavljeni u inostranstvu.