Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Redakcija
Članovi redakcije
ATANASIJEVIĆ Jasna, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
BIROVLJEV Jelena, redovni profesor, Ekonomski fakultet Subotica
BJELIĆ Predrag, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
DJURIČIN Dragan, redovni član, Svetska akademija umetnosti i nauke (glavni urednik)
DOMAZET Ivana, naučni savetnik, Institut ekonomskih nauka
DRAGUTINOVIĆ MITROVIĆ Radmila, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
DŽENOPOLJAC Vladimir, vanredni professor, Wittenborg University of Applied Sciences
HERCEG Tomislav, vanredni professor, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
JANOŠEVIĆ Stevo, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet Kragujevac
JURČIĆ Ljuba, redovni profesor, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
KUTLAČA Đuro, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin
LONČAR Dragan, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
LOVRETA Stipe, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet Beograd
MADŽAR Ljubomir, redovni profesor u penziji, Alfa Univerzitet
MALINIĆ Dejan, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd (zamenik urednika)
MIJUŠKOVIĆ Veljko, docent, Ekonomski fakultet Beograd
MIKEREVIĆ Dragan, redovni profesor, Ekonomski fakultet Banja Luka
NALETINA Dora, vanredni professor, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
NOWACKA Anna, redovni profesor, Državni Univerzitet primenjenih nauka Poljska
PAUNOVIĆ Blagoje, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
PEROVIĆ Jelena, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
PETKOVIĆ Goran, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
RAJIC ĆOJBASIC Vesna, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
RANDJELOVIĆ Saša, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
STOJKOVIĆ Dragan, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
SZEWCZYK-JAROCKA Mariola, redovni profesor, Državni Univerzitet primenjenih nauka Poljska    
TODOROVIĆ Miroslav, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd
VUJOVIĆ Dušan, savetnik, Svetska banka
VUKSANOVIĆ  HERCEG Iva, vanredni professor, Ekonomski fakultet Beograd (sekretar redakcije)
ZEČEVIĆ Bojan, redovni profesor, Ekonomski fakultet Beograd