Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Konferencije
Savez ekonomista Srbije (SES) je u proteklom periodu nastojao da na skupovima ekonomista razmatra najaktuelnije teme iz tekućeg ekonomskog života. U prethodnom periodu nastavljena je tradicija održavanja savetovanja na Kopaoniku (Kopaonik biznis forum – poznat u javnosti kao „srpski Davos“), Nišu (Niško savetovanje ekonomista), koje se tradicionalno održava u saradnji sa Društvom ekonomista Niša, Kragujevcu (Naučni skup u Kragujevcu) koji se održava u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu i Bečićima (Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona). Takođe, potpisana su četiri Memoranduma o saradnji sa: Bečkim ekonomskim forumom u cilju promocije regionalnog ekonomskog povezivanja i podsticaja regionalnog investiranja, kao i o zajedničkoj organizaciji konferencija u zemljama regiona Zapadnog Balkana, Udruženjem ekonomista Republike Srpske SWOT čime će se intenzivirati zajedničko delovanje dva strukovna udruženja i aktivnosti na organizaciji Jahorina ekonomskog foruma, Udruženjem računovođa i revizora Republike Srpske na organizaciji foruma koji se tradicionalno održava u Banji Vrućici i Ekonomskim fakultetom u Beogradu u cilju organizacije zajedničke konferencije - Belgrade Young Economists Conference (BYEC) .

Tradiciju Miločerskog ekonomskog foruma u  organizaciji SES-a a kasnije i Saveza ekonomista Crne Gore, koji se neprekidno održavao još od 1993. godine, nastavio je Menadžment forum jugoistočne Evrope koji se organizovao u saradnji sa IEDC Poslovnom školom Bled i Hrvatskim društvom ekonomista. Poslednji forum je održan 2013. godine na Bledu. Sa Privrednom komorom Crne Gore SES je 2015. godine organizovao regionalni skup - Konferencija o ekonomiji u Bečićima, a 2016. je bio suorganizator Foruma mladih lidera Srbije.