Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Naučni skup u Kragujevcu
Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Saveza ekonomista Srbije, tradicionalno se održava svake godine u prvoj polovini meseca aprila. Do sada je, od 2002. do 2019. godine, održano 18 naučnih skupova.

Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije okuplja, kako eminentne naučnike iz zemlje i inostranstva,  predstavnike Saveza ekonomista Srbije, tako i nosioce ekonomske politike Republike Srbije.
Pogledajte zvaničnu prezentaciju
Skoro dve decenije na ovom Naučnom skupu ukazuje se na značaj institucija u kreiranju i sprovođenju mera ekonomske politike. Osim toga, ukazuje se na određeni vakum u institucionalnoj tranziciji, jer su institucije prethodnog političkog i ekonomskog sistema napuštene, a izgradnja novih tržišnih institucija odvija se sporo, parcijalno i neefikasno.

Poseban akcenat, u radu Naučnog skupa, stavlјa se na neophodnost značajnijeg pobolјšanja institucija i odgovornijeg odnosa prema njima od strane svih političkih i ekonomskih aktera, u skladu sa principom vladavine prava. Ističe se da je nerazvijenost institucionalnog ambijenta, u okviru kojeg se odvijaju ekonomske aktivnosti, jedan od klјučnih uzročnika ekonomskog zaostajanja Republike Srbije ne samo u odnosu na razvijene, već i na ostale zemlјe u traziciji.

Pored navedenih aspekata institucionalne determinisanosti privrednog rasta i razvoja, na ovom Naučnom skupu se razmatraju relevantna pitanja strukturnih promena,  razvoja finansijskog sistema i politike zapošlјavanja. Budući da su, u dosadašnjem odvijanju procesa tranzicije u Republici Srbiji, stvorene brojne strukturne deformacije, ukazuje se da sprovođenje strukturnih promena predstavlјa prioritetni reformski zadatak. U tom procesu, odgovornost države je od prvorazredne važnosti, jer je njena obaveza da podstiče sektore koji su nosioci privrednog razvoja.

Svi radovi koji se prezentiraju na ovom Naučnom skupu, publikuju se u Zborniku radova i tako stavlјaju na uvid stručnoj javnosti i nosiocima ekonomske politike što ima, kako naučne, tako i praktične implikacije za buduća institucionalna rešenja u Republici Srbiji.
XXI Naučni skup na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu
09.04.2022.
U petak, 8. aprila 2022. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održan je XXI naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Naučni skup je okupio brojne istraživače i naučnike sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Fakulteta FEFA iz Beograda, Centra za nacionalnu bezbednost CESNA B iz Beograda, Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Svi radovi koji su prezentirani na ovom Naučnom skupu biće publikovani u Zborniku radova i tako stavljeni na uvid stručnoj  javnosti i nosiocima ekonomske politike što će imati, kako naučne, tako i praktične implikacije za kreiranje i jačanje institucionalnih rešenja u narednom periodu.
Detaljnije
Povezane vesti