Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Naučni skup u Kragujevcu
Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Saveza ekonomista Srbije, tradicionalno se održava svake godine u prvoj polovini meseca aprila. Do sada je, od 2002. do 2019. godine, održano 18 naučnih skupova.

Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije okuplja, kako eminentne naučnike iz zemlje i inostranstva,  predstavnike Saveza ekonomista Srbije, tako i nosioce ekonomske politike Republike Srbije.
Pogledajte zvaničnu prezentaciju
Skoro dve decenije na ovom Naučnom skupu ukazuje se na značaj institucija u kreiranju i sprovođenju mera ekonomske politike. Osim toga, ukazuje se na određeni vakum u institucionalnoj tranziciji, jer su institucije prethodnog političkog i ekonomskog sistema napuštene, a izgradnja novih tržišnih institucija odvija se sporo, parcijalno i neefikasno.

Poseban akcenat, u radu Naučnog skupa, stavlјa se na neophodnost značajnijeg pobolјšanja institucija i odgovornijeg odnosa prema njima od strane svih političkih i ekonomskih aktera, u skladu sa principom vladavine prava. Ističe se da je nerazvijenost institucionalnog ambijenta, u okviru kojeg se odvijaju ekonomske aktivnosti, jedan od klјučnih uzročnika ekonomskog zaostajanja Republike Srbije ne samo u odnosu na razvijene, već i na ostale zemlјe u traziciji.

Pored navedenih aspekata institucionalne determinisanosti privrednog rasta i razvoja, na ovom Naučnom skupu se razmatraju relevantna pitanja strukturnih promena,  razvoja finansijskog sistema i politike zapošlјavanja. Budući da su, u dosadašnjem odvijanju procesa tranzicije u Republici Srbiji, stvorene brojne strukturne deformacije, ukazuje se da sprovođenje strukturnih promena predstavlјa prioritetni reformski zadatak. U tom procesu, odgovornost države je od prvorazredne važnosti, jer je njena obaveza da podstiče sektore koji su nosioci privrednog razvoja.

Svi radovi koji se prezentiraju na ovom Naučnom skupu, publikuju se u Zborniku radova i tako stavlјaju na uvid stručnoj javnosti i nosiocima ekonomske politike što ima, kako naučne, tako i praktične implikacije za buduća institucionalna rešenja u Republici Srbiji.
Održan Naučni skup u Kragujevcu
12.04.2019.
U petak, 12 aprila 2019. godine, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Saveza ekonomista Srbije,  održan je XVIII naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije.

Svi radovi, prezentirani na ovom Naučnom skupu, biće publikovani u zborniku, čime će biti stavljeni na uvid naučnoj i stručnoj javnosti i nosiocima ekonomske politike, što će imati kako naučne, tako i praktične implikacije za buduća institucionalna rešenja u Republici Srbiji.

Održavanje naučnog Skupa i publikovanje zbornika radova Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, finansijski je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Detaljnije