Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Naučni skup u Kragujevcu
Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Saveza ekonomista Srbije, tradicionalno se održava svake godine u prvoj polovini meseca aprila. Do sada je, od 2002. do 2019. godine, održano 18 naučnih skupova.

Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije okuplja, kako eminentne naučnike iz zemlje i inostranstva,  predstavnike Saveza ekonomista Srbije, tako i nosioce ekonomske politike Republike Srbije.
Pogledajte zvaničnu prezentaciju
Skoro dve decenije na ovom Naučnom skupu ukazuje se na značaj institucija u kreiranju i sprovođenju mera ekonomske politike. Osim toga, ukazuje se na određeni vakum u institucionalnoj tranziciji, jer su institucije prethodnog političkog i ekonomskog sistema napuštene, a izgradnja novih tržišnih institucija odvija se sporo, parcijalno i neefikasno.

Poseban akcenat, u radu Naučnog skupa, stavlјa se na neophodnost značajnijeg pobolјšanja institucija i odgovornijeg odnosa prema njima od strane svih političkih i ekonomskih aktera, u skladu sa principom vladavine prava. Ističe se da je nerazvijenost institucionalnog ambijenta, u okviru kojeg se odvijaju ekonomske aktivnosti, jedan od klјučnih uzročnika ekonomskog zaostajanja Republike Srbije ne samo u odnosu na razvijene, već i na ostale zemlјe u traziciji.

Pored navedenih aspekata institucionalne determinisanosti privrednog rasta i razvoja, na ovom Naučnom skupu se razmatraju relevantna pitanja strukturnih promena,  razvoja finansijskog sistema i politike zapošlјavanja. Budući da su, u dosadašnjem odvijanju procesa tranzicije u Republici Srbiji, stvorene brojne strukturne deformacije, ukazuje se da sprovođenje strukturnih promena predstavlјa prioritetni reformski zadatak. U tom procesu, odgovornost države je od prvorazredne važnosti, jer je njena obaveza da podstiče sektore koji su nosioci privrednog razvoja.

Svi radovi koji se prezentiraju na ovom Naučnom skupu, publikuju se u Zborniku radova i tako stavlјaju na uvid stručnoj javnosti i nosiocima ekonomske politike što ima, kako naučne, tako i praktične implikacije za buduća institucionalna rešenja u Republici Srbiji.
Jubilarni 20. Naučni skup u Kragujevcu
10.04.2021.
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 09. aprila 2021. godine, održan je 20. jubilarni Naučni skup „Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije“. Organizator Naučnog skupa je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije. Naučni skup je održan u složenim epidemiološkim uslovima, uz poštovanje svih epidemioloških mera, uz prisustvo profesora i istraživača sa ekonomskih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu, Nišu, Naučnog društva ekonomista Srbije, ali i brojnih gostiju iz realnog i finansijskog sektora i Studentskog parlamenta, ali i čelnika grada Kragujevca.

Zaključci Naučnog skupa bili su pod velikim uticajem posledica koje je kriza COVID-19 izazvala u ekonomiji Republike Srbije. Svi radovi koji su prezentirani na ovom Naučnom skupu publikovani su u Zborniku radova i tako stavljeni na uvid stručnoj  javnosti i nosiocima ekonomske politike što će imati, kako naučne, tako i praktične implikacije za kreiranje i jačanje institucionalnih rešenja u narednom periodu.
https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene
Detaljnije
Povezane vesti