Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Economics of Enterprise
Časopis je osnovao Savez ekonomista Srbije 1953. godine pod nazivom Ekonomika preduzeća. Časopis se od 2012. godine izlazi na engleskom jeziku kvartalno, u štampanom i elektronskom izdanju. Početkom 2024. godine časopis menja naziv u Economics of Enterprise.

Sledeći stav da je „ekonomija nauka o kontekstu“, primarni obuhvat časopisa odnosi se na ekonomiju, mikro i makro, zajedno sa oblastima istraživanja iz drugih naučnih oblasti koje su relevantne za ekonomsku problematiku. Takođe, časopis je posvećen povezanim problemima menadžmenta, uključujući makro menadžment i mikro menadžment (ili poslovno upravljanje). Posledice uzroka ekonomskih problema i rešenja za njihovo otklanjanje i unapređenja analiziraju se iz ugla preduzeća kao osnovnog ekonomskog subjekta.

Časopis pokriva izbalansirani skup konvencionalnih i novih oblasti istraživanja:
•    Međunarodna ekonomija i biznis
•    Tranzicija i prestrukturiranje
•    Ekonomski rast i razvoj
•    Finansije
•    Računovodstvo, revizija i forenzika
•    Porezi i pravo
•    Menadžment i strategija
•    Marketing
•    Trgovina i logistika
•    Turizam ugostiteljstvo
•    Tehnološka promena i inovacije
•    Informacione tehnologije
•    Održivost i klimatski rizici
•    Strukturiranje organizacije i organizaciona promena
•    Menadžment rizika
•    Granska analiza

Urednički kolegijum očekuje naučne i profesionalne radove iz oblasti interesovanja časopisa. Članci naučne vrednosti odnose se na članke sa originalnim doprinosom i/ili na članke koji baziraju na prodorima u oblasti, normalno sve zasnovano na pregledu ključne literature, empirijskim testovima, modelima posvećenim specifičnim problemima i poređenju. Članci profesionalne vrednosti sadrže informacije za akciju izvedene iz realnih činjenica, kao i tehnike i metode korisne za ekonomske profesionalce iz različitih oblasti (akademičare, makroekonomske analitičare, donosioce ekonomskih politika, konsultante, granske eksperte, računovođe revizore itd.) koje im omogućavaju da se upoznaju sa vodećim trendovima u praksi.

Misija časopisa je da se ubrza proces konvergencije ekonomije Srbije i ekonomija iz dolazeće Evrope sa drugim prosperitetnim ekonomijama pomoću istraživačkih otkrića i predloga za unapređenje. Urednički kolegijum je tako sastavljen da podržava misiju časopisa. Dobrodošli su doprinosi sa komparativnom perspektivom. Najnoviji fokus časopisa vezan je za zelenu tranziciju i prelazak na održivu i inkluzivnu ekonomiju, prema ljudima i prirodi. Dakle, krajnji cilj koji je u funkciji misije časopisa je doprinos društvenim reformama kako bi se obezbedila tranzicija iz „nove normalnosti“ u „bolju normalnost“.
    
Od autora se očekuje da slede standardni postupak objavljivanja (Uputstva autorima) koji je zasnovan na pravilima Uređivačke politike (Uređivačka politika). Pomenuta uputstva su potpuno usklađena sa opšteprihvaćenim standardima međunarodne istraživačke zajednice.

Print ISSN 0353-443X
Online ISSN: 2406-1239