Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
O nama
Savez ekonomista Srbije (SES) je nestranačko i neprofitabilno udruženje ekonomista Srbije osnovano 1947. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja ekonomske nauke i prakse u Srbiji. Od osnivanja do danas, na čelu SES-a su bili najugledniji akademičari, privredni praktičari i najviši predstavnici državne administracije i regulatornih tela. Danas SES uspešno sarađuje sa Savezom ekonomista Vojvodine, kao i sa društvima ekonomista u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu i Pirotu i okuplja više od 30 najuglednijih preduzeća, banaka, drugih finansijskih posrednika i regulatornih tela.

Radom SES-a rukovodi Predsedništvo. U Predsedništvu se nalazi 45 uglednih ekonomista iz privrede, sa univerziteta, poslovnog konsaltinga i regulatornih tela. Osnovne aktivnosti SES-a su:

- organizacija naučnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova i  tematskih skupova;
- izdavačka delatnost u okviru časopisa Ekonomika preduzeća;
- prenos znanja kroz obuku i trening;
- saradnja sa visokoškolskim institucijama, regulatornim telima i državnim organima;
- saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.