Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Malinić Dejan
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Dejan Malinić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na osnovnim studijama nastavu izvodi na predmetima Upravljačko računovodstvo i Analiza finansijskih izveštaja. Na master studijama predaje na predmetima Politika dobiti preduzeća i Strategijski kontroling. Na doktorskim studijama predaje na predmetima Upravljačko računovodstvo II i Strategijsko upravljačko računovodstvo.

Kao autor i koautor objavio je knjige Upravljačko računovodstvo, Politika dobiti preduzeća, Divizionalno računovodstvo, Finansijska tržišta i monografiju The Financial Performance Measurement in the Telecommunications – The Case of Serbia.  Pored toga, objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova iz oblasti upravljačkog računovodstva, poslovnih finansija i finansijskog izveštavanja. Učestvovao je u izradi većeg broja studija i projekata iz oblasti računovodstva, procene vrednosti preduzeća, poslovno-finansijske konsolidacije preduzeća, kontrolinga i korporativnog upravljanja. Uz to, održao je više predavanja iz pomenutih oblasti. Trenutno je angažovan na projektu "Strategijske i taktičke mere rešavanja krize konkurentnosti realnog sektora Srbije", koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U periodu od 2005 do 2011. godine bio je koordinator kurseva za sticanje zvanja brokera, portfolio menadžera i investicionog savetnika u Komisiji za hartije od vrednosti. U Savezu računovođa i revizora Srbije bio je angažovan kao predavač i ispitivač u okviru programa za sticanje zvanja profesionalnih računovođa.

Bio je član Izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije (2007-2016), član Odbora za računovodstvo u Savezu računovođa i revizora Srbije, član stručnog saveta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (2011-2015) i član Simpozijumskog odbora Saveza računovođa i revizora Srbije (2000-2016). Od 2004 do 2011. godine bio je član Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Član je Predsedništva Saveza ekonomista Srbije, član Saveta za razvoj teorije i prakse računovodstva, revizije i finansija u Republici Srpskoj i član Centra za korporativno upravljanje u okviru Saveza ekonomista Srbije. Takođe, član je redakcije časopisa Ekonomika preduzeća od 2007. godine, a od 2019. je zamenik glavnog urednika. Poseduje zvanje ovlašćeni javni računovođa.

Dobitnik je više nagrada za doprinos razvoju računovodstvene i revizorske profesije u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Od 2015. godine je šef Katedre za računovodstvo i poslovne finansije.