Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Radonjić Petrović Dragijana
MD Solution
Nakon završenog Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu 1995. godine, Dragijana Radonjić Petrović započela je svoju profesionalnu karijeru kao broker, u Beogradskom eskontnom centru. U brokersko-dilersko društvo M&V Investments prelazi 1997. godine, gde nakon kraćeg vremena zauzima funkciju generalnog direktora i svojim zalaganjem ovu brokersku kuću dovodi do liderske pozicije na domaćem finansijskom tržištu.

Od aprila 2010. do avgusta 2012. godine bila je državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zadužena za oblast regionalnog razvoja i preduzetništva, kao i za koordinaciju EU IPA projekata i projekte bilateralne međunarodne pomoći u okviru nadležnosti tog ministarstva, ukupne vrednosti blizu 150 miliona evra.

Avgusta 2012. godine je imenovana na poziciju posebnog savetnika ministra u Ministarstvu finansija i privrede, nadležna za preduzetništvo i konkurentnost. Inicirala je pripremu programa i zakona za jačanje ovih oblasti. Koordinirala je timom eksperata koji su uspešno organizovali poslednje tri emisije državnih evroobveznica. Takođe je bila imenovana za nacionalnog službenika za odobravanje, i u toj funkciji je značajno unapredila proces uspostavljanja sistema za decentralizovano upravljanje pretpristupnim fondovima EU.

Osnivač je i partner u konsultantskoj kući MD Solution d.o.o. od maja 2014. godine.

Gospođa Petrović je veoma posvećena razvoju ekonomske struke i društvenom angažovanju. Član je Izvršnog odbora Udruženja poslovih žena Srbije. Potpredsednik je Saveza ekonomista Srbije, član Izvršnog odbora Poslovnog kluba Privrednik i Udruženja korporativnih direktora Srbije.

Član je Odbora direktora kompanije Messer Tehnogas A.D. Beograd i član Nadzornog odbora kompanije Uniqa životno osiguranje a.d.o.
U decembru 2017. godine je imenovana na poziciju počasnog konzula Republike Filipini u Republici Srbiji.