Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Stevanović Nikola
Ekonomski fakultet Beograd
Dr Nikola Stevanović je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji, na kome je i odbranio magistarski rad i doktorsku disertaciju. Na osnovnim studijama predajvao je na predmetima Upravljačko računovodstvo i Sistemi obračuna troškova. Na poslediplomskim studijama predavao je na nekoliko predmeta iz oblasti kojima se bavio. Objavio je više knjiga, među kojima su najvažnije: Održanje realne supstance preduzeća u inflatornoj ekonomiji, Upravljačko računovodstvo i Sistemi obračuna troškova. Koautor je u više knjiga iz računovodstva i poslovnih finansija. Autor je preko stotinu referata za simpozijume, članaka u naučnim i stručnim časopisima, osvrta i sl. Rukovodio je ili učestvovao u izradi brojnih fundamentalnih i primenjenih studija i projekata. Član je Predsedništva i Izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije i zamenik urednika časopisa Ekonomika preduzeća. Bio je nosilac značajnih aktivnosti u Savezu računovođa i revizora Srbije. Rukovodio je izradom ili učestvovao u izradi niza zakonskih i podzakonskih projekata iz oblasti računovodstva i revizije.