Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Vuksanović Herceg Iva
Docent, Ekonomski fakultet Beograd
Vuksanović Herceg Iva je docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje Strategijski menadžment na prediplomskim studijama i Strategijske finansije na diplomskim studijama. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njene primarne oblasti interesa odnose se na upravljanje rizikom preduzeća, upravljanje na bazi vrednosti, industrijske politike i ekonomiku tranzicije uopšte. Napisala je više od 50 radova vezanih za prethodne teme. Iva Vuksanović upravlja domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Zauzima mesto koordinatora uredništva časopisa Ekonomika preduzeća. Član je Nadzornog odbora Fondacije mladih talenata grada Beograda.