Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Stručna tela
Centar za korporativno upravljanje
 1. Budeč Darko, Buck, predsednik
 2. Čadež Marko, Privredna komora Srbije
 3. Čupić Vladimir, EY
 4. Danilo Babić, Inobačka, Novi Sad
 5. Drakulić Zoran, Point Group Int
 6. Lazarević Vojislav, Addiko Bank
 7. Mihajlović Predrag, OTP Banka
 8. Petrović Zoran, Raiffeisen Banka
 9. Vuković Vlastimir, NLB Komercijalna banka
 10. 1Vuletić Nikola, UniCredit Banka

Centar za naučne skupove, konferencije i druge vrste interakcija
 1. Atanasijević Jasna, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
 2. Daljević Zoran, Predstavništvo Atlantic Grupe
 3. Jakopin Edvard, FEF Union-Nikola Tesla, Beograd
 4. Kisić Svetlana, Junior Achievement, predsednik
 5. Malinić Dejan, Ekonomski fakultet Beograd
 6. Nedeljković Ljubomir, MET SRB
 7. Pavlović Slavica, Eurobanka Direktna
 8. Popović Darko, Banca Intesa
 9. Radonjić Petrović Dragijana, MD Solution
 10. Spasojević Toplica, ITM sistem
 11. Supić Novica, Ekonomski fakultet, Subotica
 12. Terzić Jasna, Erste Banka

Komisija za međunarodnu saradnju
 1. Galić Jelena, AIK Banka
 2. Pitić Goran, FEFA
 3. Randjelović Saša, Ekonomski fakultet, Beograd, predsednik
 4. Ristanović Snežana, Raiffeisen Future
 5. Šagovnović Dragan, Ekonomski Institut
 6. Smiljanić Svetlana, Wiener Städtische osiguranje
 7. Stojanović Marko, Merkur osiguranje
 8. Vučković Vladimir, Mokrogorska škola menadžmenta
 9. Vujačić Ivan, Ekonomski fakultet Beograd
 10. Vujović Dušan, World Bank

Komisija za verifikaciju dostignuća ekonomske nauke i struke
 1. Lončar Dragan, Ekonomski fakultet Beograd
 2. Djuričin Dragan, Ekonomski fakultet Beograd
 3. Šoškić Dejan, Ekonomski fakultet Beograd
 4. Stojanović Boban, Ekonomski fakultet Niš
 5. Josifidis Kosta, Ekonomski fakultet Novi Sad, predsednik
 6. Savić Nebojša, FEFA fakultet
 7. Petković Goran, Ekonomski fakultet Beograd
 8. Paunović Blagoje, Ekonomski fakultet Beograd
 9. Rikalović Gojko, Ekonomski fakultet Beograd
 10. Veselinović Petar, Ekonomski fakultet Kragujevac