Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Bečki ekonomski razgovori – beogradski sastanak 2017
22.05.2017.
Nazad
Savez ekonomista Srbije i Bečki ekonomski forum pod pokroviteljstvom predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera-a organizovali su konferenciju Bečki ekonomski razgovori – beogradski sastanak 2017. Konferencija je održana 21-22. maja 2017. u Privrednoj komori Srbije. Osnovne teme konferencije bile su: unapređenje regionalne saradnje, šanse za regionalno investiranje, kao i ubrzanje puta ka EU.

U godinama pred nama Srbija bi trebalo da bude jedan od motora regionalnog razvoja, a unapređenje saradnje u regionu jeste jedan od prioriteta naše zemlje. Sve zemlje regiona, sa aspekta ukupne trgovinske razmene i investicionih tokova, prirodno su upućene jedna dna drugu.Viši nivo regionalne saradnje će olakšati i ubrzati put ka EU, a to je zajednički cilj celog regiona.

Danas su zajedničke karakteristike svih zemalja regiona niske stope rasta, visoki javni dug, eksterni deficiti, visoka stopa nezaposlenosti, posebno mladih, te nizak nivo ukupnih investicija koje treba da obezbede osnov za budući rast i razvoj. Ekonomska politika vlada regiona, mora biti fokusirana na strukturne reforme, razvoj privatnog sektora i podizanje konkuretnosti ekonomija.

Da bi se uhvatio korak sa razvijenim zemljama EU potreban je kontinuiran rast sa znatno višim stopama nego danas, a to podrazumeva bazične pretpostavke razvojne strategije. Krucijalni faktori su politička stabinost, kao i predvidivo makroekonomsko okruženje, ali i ukupni infrastrukturni razvoj regiona.

SES, koji ove godine obeležava sedam decenije postojanja, ovim, nastavlja da pruža podršku projektima od čije realizacije zavisi budući standard građana.

Pogledajte video materijal sa foruma >>
Program foruma