Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
In Memoriam - Prof. dr Momčilo Milisavljević
24.11.2020.
Nazad
U 91. godini života preminuo je Momčilo Milisavljević, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član počasnog predsedništva i nosilac povelje za izuzetnost u oblasti poslovne ekonomije I menadžmenta Saveza ekonomista Srbije.

Rođen je 1929. godine u Braničevu. Osnovnu i srednju školu je završio u Nišu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1952. godine a doktorsku disertaciju je odbranio 1961. godine.

Prvo zaposlenje je dobio kao asistent na Ekonomskom institutu FNRJ. Za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu primljen je 1956. godine, za docenta je izabran 1962. godine, za vanrednog profesora 1967, a za redovnog profesora 1973. godine. U penziji je od 1994. godine.

Boravio je na stručnom usavršavanju u SAD, Nemačkoj i u Velikoj Britaniji.  

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je izvodio nastavu iz predmeta Planiranje i razvojna politika preduzeća i Marketing i izvodio vežbe iz predmeta Ekonomika i organizacija preduzeća, Ekonomika industrijskih preduzeća i Organizacija preduzeća. Takođe je bio angažovan na poslediplomskim i specijalističkim studijama. Predavao je i na odeljenjima Fakulteta u Nišu, Kragujevcu, Užicu i Šapcu.

Obavljao je mnoge funkcije na fakultetu i van njega. Na fakultetu je bio predsednik komisije za poslediplomske studije, rukovodilac magistarskog kursa Poslovna ekonomija, predsednik komisije za sticanje doktorata nauka, šef Katedre za ekonomiku i organizaciju preduzeća i rukovodilac je Centra za menadžment Univerziteta u Beogradu. Van fakulteta je bio predsednik Odbora za ekonomiju Ministarstva za nauku i tehnologiju RS.

Bio je član Jugoslovenskog društva za marketing, Naučne sekcije Društva ekonomista Jugoslavije i Naučnog društva Srbije.

1974. godine je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda za knjigu "Marketing".

Autor je više knjiga, udžbenika i radova.