Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Jubilarni 20. Naučni skup u Kragujevcu
10.04.2021.
Nazad
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 09. aprila 2021. godine, održan je 20. jubilarni Naučni skup „Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije“. Organizator Naučnog skupa je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije. Naučni skup je održan u složenim epidemiološkim uslovima, uz poštovanje svih epidemioloških mera, uz prisustvo profesora i istraživača sa ekonomskih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu, Nišu, Naučnog društva ekonomista Srbije, ali i brojnih gostiju iz realnog i finansijskog sektora i Studentskog parlamenta, ali i čelnika grada Kragujevca.

Zaključci Naučnog skupa bili su pod velikim uticajem posledica koje je kriza COVID-19 izazvala u ekonomiji Republike Srbije. Svi radovi koji su prezentirani na ovom Naučnom skupu publikovani su u Zborniku radova i tako stavljeni na uvid stručnoj  javnosti i nosiocima ekonomske politike što će imati, kako naučne, tako i praktične implikacije za kreiranje i jačanje institucionalnih rešenja u narednom periodu.
https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene