Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Održan XXII naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije
06.04.2023.
Nazad
U četvrtak, 6. aprila 2023. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održan je XXII naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Naučni skup je okupio brojne istraživače i naučnike sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Instituta za informacione tehnologije u Kragujevcu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Visoke škole za turizam i hotelijerstvo Trebinje, Univerziteta “Union- Nikola Tesla” Beograd, Univerziteta Metropolitan Beograd.

Naučni skup je otvorila dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Milena Jakšić, a radom skupa je predsedavao predsednik Programskog odbora prof. dr Petar Veselinović. U ime Saveza ekonomista Srbije, skup je pozdravio i poželeo uspešan rad prof. dr Saša Ranđelović.

Na Naučnom skupu je prezentovano 17 naučnih radova, od kojih su četiri naučna rada prezentovana u formi Uvodnih referata. Uvodne referate su podneli: prof. dr Edvard Jakopin – redovni profesor Fakulteta za ekonomiju i finansije Univerziteta „Union-Nikola Tesla” iz Beograda i član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije, prof. dr Milojko Arsić – redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije, prof. dr Saša Ranđelović- redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Vladan Ivanović – vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Više od dve decenije na ovom Naučnom skupu ukazuje se na značaj institucija u kreiranju i sprovođenju mera ekonomske politike. Osim toga, ukazuje se na određeni vakum u institucionalnoj tranziciji, jer su institucije prethodnog političkog i ekonomskog sistema napuštene, a izgradnja novih institucija odvijala se sporo, parcijalno i neefikasno.

Poseban akcenat, u radu Naučnog skupa, stavljen je na neophodnost poboljšanja institucija i odgovornijeg odnosa prema njima od strane svih političkih i ekonomskih aktera, Takođe, istaknuto je da je nerazvijenost institucionalnog ambijenta, u okviru kog su se odvijale ekonomske aktivnosti, jedan od ključnih uzroka ekonomskog zaostajanja Republike Srbije, ne samo u odnosu na razvijene, već i na manje razvijene zemlje u tranziciji.

Pored navedenih aspekata institucionalne determinisanosti privrednog rasta i razvoja, na ovom Naučnom skupu su razmotrena i relevantna pitanja održivoj razvoja, globalnih trendova u vođenju politike zaštite konkurencije i spoljnotrgovinskoj razmeni agrarnih proizvoda, kao i implikacija Rusko-Ukrajinskog sukoba na privredu Republike Srbije. Budući da su, u dosadašnjem periodu procesa tranzicije u Republici Srbiji, stvorene brojne strukturne deformacije, ukazano je i na neophodnost sprovođenja strukturnih promena kao determinante poboljšavanja izvoznih performansi nacionalne ekonomije. Imajući u globane tendencije i tokove, pokrenuta su i pitanja efikasnosti logističkih performansi zemalja, kao i digitalne ekonomije i blokčejn tehnologije.

Svi radovi koji su prezentirani na ovom Naučnom skupu biće publikovani u Zborniku radova i tako stavljeni na uvid stručnoj  javnosti i nosiocima ekonomske politike što će imati, kako naučne, tako i praktične implikacije za kreiranje i jačanje institucionalnih rešenja u narednom periodu.