Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Održana redovna 48. Skupština Saveza ekonomista Srbije
25.05.2022.
Nazad
48. redovna Skupština Saveza ekonomista Srbije održana je u sredu 25. maja 2022. godine u biblioteci Nikola Pašić u Beogradu. Na Skupštini su usvojeni finansijski izveštaji, izveštaji o radu u periodu pandemije, kao i plan narednih aktivnosti.

U prethodnih godinu dana, Savez ekonomista Srbije je kao organizator, suorganizator ili partner bio angažovan na brojnim konferencijama u zemlji i regionu,  ali i važan učesnik u aktivnostima i programima po osnovu saradnje sa drugim srodnim organizacijama/institucijama.

Savez ekonomista Srbije je nastavio tradiciju održavanja Kopaonik biznis foruma, koji je ove godine ponovo bio važno mesto susreta, poslovnog povezivanja i dijaloga privredne, političke i akademske elite. Forum je održan od 6. do 9. marta 2022. godine u Kongresnom centru hotela Grand Kopaonik sa oko 1250 učesnika i preko 100 akreditovanih novinara iz zemlje i inostranstva.

Savez ekonomista Srbije je tradicionalno bio suorganizator Niškog savetovanje ekonomista održanog 25. marta 2022. godine u okviru Foruma naprednih tehnologija, u saradnji sa Društvom ekonomista Niša, kao i Naučnog skupa u Kragujevcu koji je održan 8. aprila 2022. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu.

Po osnovu ranije potpisanih memoranduma o razumevanju i saradnji, Savez ekonomista Srbije je bio važan učesnik i partner konferencije Bečki ekonomski razgovori – Bečki dijalog za budućnost 2021 koja je održana 22. novembra 2021. godine u digitalnom formatu kao i Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju održanog od 18 do 20. maja 2022 u Banji Vrućici. Od ove godine Savez ekonomista Srbije je i kooperativni partner konferencije Strateški ekonomski razgovori koja je održana od 12. do 14. maja 2022. godine u hotelu Kempinski Adriatic Istria u Hrvatskoj.

U narednom periodu planirano je nekoliko događaja: predstavljanje izveštaja Izgradnja ljudskog kapitala za dugoročni prosperitet, u saradnji sa UNICEF-om i Svetskom bankom (Beograd, 1. jun 2022), Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona (Bečići, 29. septembar - 1. oktobar 2022), 19. Bečki ekonomski forum, godišnji sastanak (Beč, novembar 2022), jubilarni 30. Kopaonik biznis forum (hotel Grand Kopaonik, mart 2023), Niško savetovanje ekonomista - Biznis forum Niš u saradnji sa Društvom ekonomista Niša (april 2023),  22. Naučni skup u Kragujevcu, Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu (april 2023), 3. Strateški ekonomski razgovori u saradnji sa SEEBDN - Mreže za razvoj poslovanja JIE i TPA grupom (Kempinski Hotel Adriatic Istria,  maj 2023), kao i 17. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju u saradnji sa časopisom Finrar (časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske) i Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke (Banja Vrućica, maj/jun 2023).

Pored navedenih aktivnosti Savez ekonomista Srbije će intenzivirati aktivnosti na organizaciji susreta sa predstavnicima Vlade, ministarstvima, regulatornim telima i drugim relevantnim državnim institucijama imajući u vidu entuzijazam naših članova da se aktivno angažuju na unapređenju privrednog ambijenta i sprovođenju reformi, kao i bržem oporavku privrede i društva nakon krize izazvane pandemijom.

U okviru publicističke aktivnosti, Savez ekonomista Srbije nastavlja sufinansiranje prestižnog časopisa  Panoeconomicus, koji tradicionalno izdaje Savez ekonomista Vojvodine i ostaje njegov koizdavač.  Časopis Ekonomika preduzeća, kao glasilo Saveza ekonomista Srbije nastavlja da izlazi kvartalno, a jedan broj je tradicionalno posvećen radovima sa Kopaonik biznis foruma.

Ove godine Savez ekonomista Srbije obeležava i značajan jubilej – 75 godina rada i postojanja.