Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Pedeseta redovna Skupština Saveza ekonomista Srbije
14.05.2024.
Nazad
Pedeseta redovna Skupština Saveza ekonomista Srbije održana je u utorka 14. maja 2024. godine u biblioteci Nikola Pašić u Beogradu. Na Skupštini su usvojeni finansijski izveštaj za 2023. godinu, izveštaj o radu između dve Skupštine i plan aktivnosti u narednom periodu.
U prethodnih godinu dana, Savez ekonomista Srbije je kao organizator, suorganizator ili partner bio angažovan na brojnim konferencijama u zemlji i regionu, ali i važan učesnik u aktivnostima i programima po osnovu saradnje sa drugim srodnim organizacijama/institucijama.
Savez ekonomista Srbije je nastavio tradiciju održavanja Kopaonik biznis foruma, koji je ove godine ponovo bio važno mesto susreta, poslovnog povezivanja i dijaloga privredne, političke i akademske elite. Forum je održan od 3. do 6. marta 2024. godine u Kongresnom centru hotela Grand Kopaonik sa oko 1600 učesnika i preko 200 akreditovanih novinara iz zemlje i inostranstva.
Savez ekonomista Srbije je tradicionalno bio suorganizator Niškog savetovanje ekonomista održanog 21. decembra 2023. godine u okviru Foruma naprednih tehnologija, u saradnji sa Društvom ekonomista Niša, kao i Naučnog skupa u Kragujevcu koji je održan 5. aprila 2024. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu.
Po osnovu ranije potpisanih memoranduma o razumevanju i saradnji, Savez ekonomista Srbije je bio važan učesnik i partner konferencije Bečki ekonomski forum (VEF) - Bečki dijalog o budućnosti 2023. koji je održan 13. novembra 2023. godine, kao i Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju održanog od 17 do 19. maja 2023. godine u Banji Vrućici.
U narednom periodu planirano je nekoliko događaja: predstavljanje izveštaja Svetske banke (septembar/oktobar 2024. godine), Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona (Bečići, 13-15. Juni 2024. godine), 32. Kopaonik biznis forum (hotel Grand Kopaonik, mart 2025), Niško savetovanje ekonomista u okviru VIII Foruma naprednih tehnologija - u saradnji sa Društvom ekonomista Niša (12-13. jun 2024.), 24. Naučni skup u Kragujevcu, Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu (4. april 2025), 21. Bečki ekonomski forum (Vienna Economic Forum), godišnji sastanak, Beč ( novembar 2024.), kao i 18. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju u saradnji sa časopisom Finrar (časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske) i Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke (Banja Vrućica, 15-17.maja 2024).
U okviru publicističke aktivnosti, SES nastavlja sufinansiranje prestižnog časopisa Panoeconomicus, koji tradicionalno izdaje Savez ekonomista Vojvodine i ostaje njegov koizdavač.  Časopis Ekonomika preduzeća, pod novim nazivom Economics of Enterprise, kao glasilo SES-a nastavlja da izlazi kvartalno, a jedan broj je tradicionalno posvećen radovima sa Kopaonik biznis foruma. Elektronska verzija časopisa, postavljena na sajtu SES-a, dostupna je široj čitalačkoj publici.  
Takođe, Savez ekonomista Srbije nastavlja uspešnu saradnju sa društvima ekonomista i kolektivnim članovima, a u okviru Fondacije pruža mogućnost darovitim studentima ekonomskih fakulteta da se upoznaju sa najnovijim trendovima u savremenom, dinamičnom poslovnom okruženju, da steknu uvid u aktuelna ekonomska, društvena i politička pitanja i uspostave mrežu poslovnih kontakata značajnu za budući profesionalni razvoj i stručno usavršavanje.