Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Prezentacija izveštaja Svetske banke
10.04.2019.
Nazad
U poslednjem izveštaju Svetske banke o globalnom razvoju Srbija je zauzela 27. mesto na listi od 157 rangiranih zemalja sveta prema indeksu ljudskog kapitala.

Svetska banka razvila je indeks HCI za 157 zemalja kako bi se izmerio doprinos ljudskog kapitala produktivnosti sledeće generacije radnika.

Srbija je prema indeksu HCI bolje rangirana od zemalja regiona, budući da je Makedonija zauzela 88. mesto, Kosovo je na 80. poziciji, Crna Gora na 59, Bosna i Hercegovina na 58, Albanija na 56, Bugarska na 44, a Hrvatska na 36. mestu.

Simeon Đankov, direktor Svetske banke u odeljenju za razvojnu ekonomiju je na prezentaciji izveštaja Svetske banke o globalnom razvoju, posvećenom ove godine promenama prirode radnih mesta usled razvoja tehnologije i ljudskom kapitalu, rekao da je školsko obrazovanje i obrazovanje dece u Srbiji i u regionu,  konkurentno na međunarodnom nivou.

Oblast IT-a i sektor usluga zabeležili su najveći rast u otvaranju novih radnih mesta u proteklih pet godina, a posebno je skočio broj agenata za putovanja, kojih je sada pet puta više nego 2014. godine. Razlog tome je što je sve više ljudi koji putuju i koji žele aktivan odmor.

Đankov smatra da ljudi ne treba brinu da će izgubiti radno mesto, jer roboti ne mogu da razmišljaju kao ljudi i nemaju empatiju. U Evropi sada imamo sve više država koje nemaju dovoljno radnika zato što se broj stanovnika smanjuje i moraju da rade što produktivnije.

Gost na predstavljanju izveštaja Svetske banke bio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đordević, a učešće u prezentaciji imali su član Srpske akademije nauka i umetnosti Pavle Petrović i predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.

Prezentaciju su organizovali SANU, Savez ekonomista Srbije i Kancelarija Svetske banke.

Indeks HCI se sastoji iz pet pokazatelja: verovatnoća da se doživi peta godina života; očekivani broj godina školovanja; harmonizovani rezultati na testovima kao mera kvaliteta učenja; procenat 15-ogodišnjaka koji će doživeti starost od 60 godina; i udeo dece koja ne zaostaju u rastu.

Izveštaj možete preuzeti na stranicama:
http://documents.worldbank.org/curated/en/391401552652470576/pdf/WDR-2019-SERBIAN.pdf - verzija na srpskom
http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf - verzija na engleskom