Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Redovna Skupština Saveza ekonomista Srbije
06.06.2018.
Nazad
XLIV Redovna Skupština Saveza ekonomista Srbije (SES) održana je  6. juna 2018 u  biblioteci „Nikola Pašić“. Na Skupštini je usvojen Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju i Završni račun za 2017. godinu koji je ranije dostavljen delegatima Skupštine. Predsednik SES-a Aleksandar Vlahović predstavio je Izveštaj o radu i Plan aktivnosti u narednom periodu.

Saglasno Statutu i programskoj opredeljenosti, delatnost SES-a odvija se kroz naučno stručnu aktivnost, publicističku delatnost, rad sa društvima ekonomista i kolektivnim članovima i druge srodne aktivnosti.

Predsednik SES-a je pozvao predstavnike društava da izađu sa inicijativama za organizovanje okruglih stolova i drugih događaja u cilju intenziviranja saradnje SES-a i regionalnih društava.

Na kraju sastanka, doneta je odluka o utvrđivanju jedinstvene godišnje članarine za kolektivne članove.