Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Savetovanje ekonomista u Kragujevcu
06.04.2017.
Nazad
Shodno potrebi da domaća ekonomska nauka, na osnovu primerenih teorijsko-metodoloških i empirijskih istraživanja, ukazuje kreatorima institucionalne infrastrukture i ekonomske politike na ključne aspekte uspostavljanja podsticajnog poslovnog ambijenta u Republici Srbiji (RS), potrebnog za ostvarivanje održivog ekonomskog rasta i razvoja, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održan je, 6. aprila 2017, XVI-ti naučni Skup nacionalnog karaktera Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije. Organizator naučnog Skupa je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa SES-om.

Na Skupu su podneta četiri uvodna referata, a od strane tridesetsedam učesnika, sa ekonomskih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu, Nišu i Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, iz Ministarstva privrede, Fiskalnog saveta i istraživača iz drugih naučnih i obrazovnih institucija, saopšten je dvadesetjedan referat.

Iz referata prezentiranih na naučnom Skupu i diskusija koje su vođene, proizilaze relevantne kako naučne, tako i praktične implikacije za buduća institucionalna rešenja u RS. Radovi koji su prezentirani na XVI-tom naučnom Skupu, biće publikovani u zborniku radova „Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije“, čime će biti stavljeni kako na uvid naučnoj i stručnoj javnosti, tako i na raspolaganje kreatorima institucija i ekonomskih politika u RS. Održavanje Naučnog skupa Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije finansijski je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Više informacija na: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/