Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Savez ekonomista Srbije postaje koizdavač prestižnog časopisa Panoeconomicus
01.12.2021.
Nazad
Na sednici Predsedništva Saveza ekonomista Srbije, održanoj 30. 11.2021, članovi Predsedništva su jednoglasno podržali predlog o sufinansiranju prestižnog časopisa Panoeconomicus, koji tradicionalno izdaje Savez ekonomista Vojvodine. Na taj način, počev od 1. januara 2022. godine, Savez ekonomista Srbije postaje njegov koizdavač.  Ovom važnom podrškom Savez ekonomista Srbije nastavlja da širi svoj doprinos razvoju i popularizaciji ekonomske nauke i struke.

Panoeconomicus je kvartalni časopis teorijske i primenjene ekonomije. U časopisu se objavljuju originalni naučni radovi, naučni prikazi, prethodna saopštenja, radovi sa konferencija, stručni radovi, polemike i prikazi knjiga.

Podnose se samo originalni radovi koji nisu ranije objavljeni ili istovremeno podneti za objavljivanje na drugom mestu. Prijavljeni radovi moraju biti pripremljeni u skladu sa Panoeconomicus uputstvom za autore.

Više informacija na https://panoeconomicus.org/index.php/jorunal