Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
XLIX SKUPŠTINA SAVEZA EKONOMISTA SRBIJE
11.05.2023.
Nazad
U četvrtak 11. maja 2023. godine održana je Izborna skupština Saveza ekonomista Srbije (SES). Za predsednika SES-a je ponovo izabran Aleksandar Vlahović, a za predsednika Skupštine prof. Kosta Josifidis. Takođe, izabrani su novi članovi Predsedništva i Nadzornog odbora SES-a.

Saglasno Statutu i programskoj orijentaciji delatnost SES-a će se u narednom periodu odvijati kroz  unapređenje i podizanje kvaliteta tradicionalnih aktivnosti kao što su: savetovanja ekonomista, publicistička aktivnost, regionalna saradnja, saradnja sa društvima ekonomista, kolektivnim članovima i drugim srodnim organizacijama, kao i dodela godišnjih nagrada.
Članovi Predsedništva i Nadzornog odbora
Program rada u narednom periodu