Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
XLV Skupština Saveza ekonomista Srbije
16.04.2019.
Nazad
U utorak  16. aprila 2019. održana je Izborna skupština Saveza ekonomista Srbije (SES). Za predsednika SES-a  ponovo je izabran Aleksandar Vlahović, a za predsednika Skupštine prof. Kosta Josifidis. Takođe, izabrani su novi članovi Predsedništva i Nadzornog odbora SES-a.

Saglasno Statutu i programskoj orijentaciji delatnost SES-a će se u narednom periodu odvijati kroz  unapređenje i podizanje kvaliteta tradicionalnih aktivnosti kao što su: savetovanja ekonomista, publicistička aktivnost, saradnja sa društvima ekonomista, kolektivnim članovima i drugim srodnim organizacijama, kao i dodela godišnjih nagrada. Pored toga veća pažnja biće posvećena unapređenju regionalne saradnje.
Članovi Predsedništva i Nadzornog odbora
Program rada u narednom periodu