Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
XXI Naučni skup na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu
09.04.2022.
Nazad
U petak, 8. aprila 2022. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održan je XXI naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Naučni skup je okupio brojne istraživače i naučnike sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Fakulteta FEFA iz Beograda, Centra za nacionalnu bezbednost CESNA B iz Beograda, Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Svi radovi koji su prezentirani na ovom Naučnom skupu biće publikovani u Zborniku radova i tako stavljeni na uvid stručnoj  javnosti i nosiocima ekonomske politike što će imati, kako naučne, tako i praktične implikacije za kreiranje i jačanje institucionalnih rešenja u narednom periodu.
Preuzmite izveštaj