Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Završen XIV Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
27.05.2019.
Nazad
Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjaluci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizovao je XIV Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "Održivi razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije 4.0 - šanse i ograničenja", koji je održan u Banji Vrućici 22 - 24. maja 2019. godine.

Posle prethodne tri industrijske revolucije ono što karakteriše četvrtu industrijsku revoluciju je zapravo razvoj interneta kao informaciono komunikacione lokomotive međunarodne trgovine i globalnog komuniciranja čime je otvoren put za prelazak sa “stare“ na “novu“ ekonomiju čime se menja i sama priroda obavljanja trgovine i stvaranje elektronskog tržišta (e-trgovina). Na ovaj način je došlo i do promena u samom poimanju ekonomije i prelaska s ekonomije vođene resursima na ekonomiju vođenu informacijama i znanjem. Dakle, više nije dovoljno biti zemlja investicija, već postati zemlja inovacija i oni koji žele postati i ostati razvijeni moraju permanentno da inoviraju, automatizuju ili će nestati sa tržišta.

Male zemlje, kao što su gotovo sve zemlje jugoistočne Evrope nalaze se pred velikim izazovima njihovog daljeg razvoja, tim pre što su zahvaćene ekonomskim migracijama, gde praktično gube stanovništvo koje je u najrazvijenijoj reproduktivnoj dobi. Bez obzira da li je tehničko tehnološki napredak u oblasti digitalne industrije i računovodstva u mogućnosti da nadomesti demografski manjak, ono što je danas sasvim sigurno je da veštačka inteligencija i roboti menjaju tradicionalni koncept poslovanja i afirmišu novi koncept digitalizovanog preduzeća.

Razvoj malih ekonomija u navedenim uslovima je izazov, ali i šansa da se uhvati korak sa razvijenim svetom.

Ovogodišnjem simpozijumu prisustvovalo je više od 350 učesnika, uključujući i studente kojima učešće na ovakvom događaju pruža značajno iskustvo za budući rad i karijeru.  

Predstavnici SES-a su aktivno učestvovali u radu simpozijuma.