SAE Journal of Business Economics and Management

25.03.15

О часопису

Часопис Економика предузећа је водећи часопис из области пословне економије и менаџмента који у континуитету излази још од 1953. године. У часопису се објављују оригинални научни, прегледни и стручни радови, саопштења, информативни прилози и прикази сврстани по следећим тематским подручјима: организација и управљање, рачуноводство и ревизија, финансије, право и порези, транзиција и преструктуирање, информациона технологија и маркетинг. Годишње се издају четири броја овог часописа.

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја часопис је рангиран као национални часопис међународног значаја.

Електронска верзија часописа, постављена на сајту СЕС-а, доступна је широј читалачкој публици.