Завршен је Копаоник бизнис форум 2012

31.12.08

Активности УКДС у 2008. години

У 2008. години Удружење је активно учествовало у припреми и реализацији програма обуке који се састојао из општег дела и специфичних дисциплина корпоративног управљања. Општи део обуке је реализован преко саветовања у организацији Савеза економиста Србије, Копаоник бизнис форума и Милочерског економског форума, где је Удружење активно учествовало у панелима о корпоративном управљању.

Копаоник бизнис форум 2008 одржан је од 4-6. марта на тему „Транзиција, достизање ЕУ и повезане теме: улога инвеститора из Словеније, Руске Федерације и Аустрије“. Први дан форума је био посвећен геополитичком контексту, други тренутним економским перформансама, док су трећег дана разматрана питања везана за макростабилност и конкурентност. Милочерски економски форум 2008 одржан је од 16-18. септембра на тему „Транзиција и после у региону некадашње Југославије“ у сарадњи са Савезом економиста Црне Горе. Први дан форума је био посвећен транзиционим стратегијама и макроекономској политици, други економској науци, образовању и регулативи, док су трећег дана разматрана питања о конкурентности држава региона.

Прочитајте целу вест

Информације

Удружење корпоративних директора Србије
Булевар Михајла Пупина 147
Добрињска 11
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: ukds@eunet.rs