Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Održan Naučni skup u Kragujevcu
12.04.2019.
Nazad
U petak, 12 aprila 2019. godine, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Saveza ekonomista Srbije,  održan je XVIII naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije.

Svi radovi, prezentirani na ovom Naučnom skupu, biće publikovani u zborniku, čime će biti stavljeni na uvid naučnoj i stručnoj javnosti i nosiocima ekonomske politike, što će imati kako naučne, tako i praktične implikacije za buduća institucionalna rešenja u Republici Srbiji.

Održavanje naučnog Skupa i publikovanje zbornika radova Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, finansijski je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Preuzmite izveštaj