Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
Međunarodni Simpozijum o korporativnom upravljanju održava se svake godine, u  trećoj sedmice meseca maja, u ZTC „Banja Vrućica“. Organizatori Simpozijuma  su  Finrar, časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i Ekonomski fakultet iz Banjaluke. Simpozijum ima i mnogobrojne partnere, među kojima je jedan od najznačajnijih Savez ekonomista Srbije.
Pogledajte zvaničnu prezentaciju
Ovaj skup osim domaćih i inostranih teoretičara i stručnjaka okuplja i predstavnike poslovne zajednice. Sučeljavajući različite stavove, mišljenja i poglede u vezi  novih trendova i izazova na polju ekonomije, teoretičari i praktičari  kroz raspravu na ovom tradicionalnom godišnjem skupu nastoje dati doprinos unapređenju procesa upravljanja, kao jednom od ključnih faktora uspješnosti privrednih entiteta. Kroz izlaganja relevantnih autora i razmjenom mišljenja putem panel diskusija problemi upravljanja se nastoje sagledati kako sa makro tako i sa mikro aspekta.

Rasprava o aktuelnim pitanjima savremene ekonomije, uz konstruktivan dijalog kompetentnih učesnika na prethodnih četrnaest simpozijuma, naišla je na odličan prijem i pozitivne reakcije učesnika. Ovo je svakako dovoljan razlog da se nastavi sa održavanjem ovog skupa, jer se pokazao korisnim kako za studente i nastavnike iz oblasti ekonomije tako i za  kreatore ekonomske politike kao i menadžere na mikro nivou.

Zaključci i stavovi Simpozijuma objavljuju se u časopisu Finrar i dostavljaju  Vladi Republike Srpske i drugim agencijama, jer mogu poslužiti kao dobar oslonac prilikom kreiranja  politika i strategija na različitim nivoima.
MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU
20.05.2022.
Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjaluci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizovalo je 16. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "Održivi razvoj u uslovima zelene tranzicije". Simpozijum je održan u Banji Vrućici od 18-20. maja 2022. godine.  

Simpozijum ima i mnogobrojne partnere, među kojima je jedan od najznačajnijih Savez ekonomista Srbije. Pored predsednika Saveza ekonomista Srbije, Aleksandra Vlahovića aktivno učešće na skupu imali su i drugi ugledni članovi Predsedništva: Svetlana Kisić, prof. Dragan Đuričin, prof. Miroljub Labus i prof. Dejan Šoškić.

Tema ovogodišnjeg Simpozijuma bila je uticaj klimatskih promena na globalna ekonomska kretanja, sa fokusom na prilagođavanje malih ekonomija. Klimatske promene prete da degradiraju prirodu i egzistencijalno ugroze planetu. Kako bi se prevladali ti izazovi Evropska unija usvojila je dokument pod nazivom "Evropski zeleni dogovor". Ovaj dokument ima ambicije da Evropsku uniju pretvori u modernu, resursno efikasnu, konkurentnu privredu, sa 0% emisije gasova staklene bašte do 2050. godine, odnosno da je transformiše u takozvanu "zelenu ekonomiju". Zelena ekonomija definiše se kao ekonomija sa malim udelom ugljenika, koja efikasno i na društveno prihvatljiv način koristi resurse, koja sledi znanja i prakse koji mogu dovesti do ekološki prihvatljivih i ekološki odgovornih odluka i stilova života, koji mogu pomoći u zaštiti okoline i održavanju njenih prirodnih resursa za sadašnje i buduće generacije.

Cilj ovog Simpozijuma je da ponudi odgovore na brojna već prisutna pitanja i dileme u pogledu "zelene tranzicije", kao i posledica pandemije i izazova aktuelnih geostrateških turbulencija.
Detaljnije
Povezane vesti