Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
Međunarodni Simpozijum o korporativnom upravljanju održava se svake godine, u  trećoj sedmice meseca maja, u ZTC „Banja Vrućica“. Organizatori Simpozijuma  su  Finrar, časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i Ekonomski fakultet iz Banjaluke. Simpozijum ima i mnogobrojne partnere, među kojima je jedan od najznačajnijih Savez ekonomista Srbije.
Pogledajte zvaničnu prezentaciju
Ovaj skup osim domaćih i inostranih teoretičara i stručnjaka okuplja i predstavnike poslovne zajednice. Sučeljavajući različite stavove, mišljenja i poglede u vezi  novih trendova i izazova na polju ekonomije, teoretičari i praktičari  kroz raspravu na ovom tradicionalnom godišnjem skupu nastoje dati doprinos unapređenju procesa upravljanja, kao jednom od ključnih faktora uspješnosti privrednih entiteta. Kroz izlaganja relevantnih autora i razmjenom mišljenja putem panel diskusija problemi upravljanja se nastoje sagledati kako sa makro tako i sa mikro aspekta.

Rasprava o aktuelnim pitanjima savremene ekonomije, uz konstruktivan dijalog kompetentnih učesnika na prethodnih četrnaest simpozijuma, naišla je na odličan prijem i pozitivne reakcije učesnika. Ovo je svakako dovoljan razlog da se nastavi sa održavanjem ovog skupa, jer se pokazao korisnim kako za studente i nastavnike iz oblasti ekonomije tako i za  kreatore ekonomske politike kao i menadžere na mikro nivou.

Zaključci i stavovi Simpozijuma objavljuju se u časopisu Finrar i dostavljaju  Vladi Republike Srpske i drugim agencijama, jer mogu poslužiti kao dobar oslonac prilikom kreiranja  politika i strategija na različitim nivoima.
Završen XIV Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
27.05.2019.
Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjaluci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizovao je XIV Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "Održivi razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije 4.0 - šanse i ograničenja", koji je održan u Banji Vrućici 22 - 24. maja 2019. godine.

Posle prethodne tri industrijske revolucije ono što karakteriše četvrtu industrijsku revoluciju je zapravo razvoj interneta kao informaciono komunikacione lokomotive međunarodne trgovine i globalnog komuniciranja čime je otvoren put za prelazak sa “stare“ na “novu“ ekonomiju čime se menja i sama priroda obavljanja trgovine i stvaranje elektronskog tržišta (e-trgovina). Na ovaj način je došlo i do promena u samom poimanju ekonomije i prelaska s ekonomije vođene resursima na ekonomiju vođenu informacijama i znanjem. Dakle, više nije dovoljno biti zemlja investicija, već postati zemlja inovacija i oni koji žele postati i ostati razvijeni moraju permanentno da inoviraju, automatizuju ili će nestati sa tržišta.

Male zemlje, kao što su gotovo sve zemlje jugoistočne Evrope nalaze se pred velikim izazovima njihovog daljeg razvoja, tim pre što su zahvaćene ekonomskim migracijama, gde praktično gube stanovništvo koje je u najrazvijenijoj reproduktivnoj dobi. Bez obzira da li je tehničko tehnološki napredak u oblasti digitalne industrije i računovodstva u mogućnosti da nadomesti demografski manjak, ono što je danas sasvim sigurno je da veštačka inteligencija i roboti menjaju tradicionalni koncept poslovanja i afirmišu novi koncept digitalizovanog preduzeća.

Razvoj malih ekonomija u navedenim uslovima je izazov, ali i šansa da se uhvati korak sa razvijenim svetom.

Ovogodišnjem simpozijumu prisustvovalo je više od 350 učesnika, uključujući i studente kojima učešće na ovakvom događaju pruža značajno iskustvo za budući rad i karijeru.  

Predstavnici SES-a su aktivno učestvovali u radu simpozijuma.
Detaljnije
Povezane vesti